{lang: 'cs'}
Bali Bohemia
charakter článku: Průvodce
sekce: Dějiny
vydáno: 1.3.2010, autor: Pavel Zvolánek

Malajsie průvodce: Dějiny Malajsie


První důkazy lidského osídlení staré asi čtyřicet tisíc let byly nalezeny v jeskyních Niahu, na hlavní pevnině je nestarším nálezem třináct tisíc let stará kostra muže z Peraku. Předchůdci dnešních Malajců, Protomalajci , přišli do této oblasti z Indonésie v období asi 1500 let před naším letopočtem.

 Od sedmého  do třináctého století v region  dominovala sumatránská říše Sriwijaya, kterou ve čtrnáctém století vystřídal javánský Majapahit. Z javánského vlivu se dokázal na začátku patnáctého století  vymanit princ Parameswara, zakladatel největší malajsiské říše Melaky,  která se stala centrem obchodu mezi Indií a Čínou. S indickými obchodníky se v oblasti rozšířil islám, který  v polovině patnáctého století přijal i třetí vládce Melaky Maharaja Mohammed Shah, postupnou  expanzí se toto náboženství rozšířilo i v regionu. Život v Melace se soustřeďoval okolo sultánského dvora. Obchodníci v Melace obchodovali zejména s kořením, hedvábím a čajem.Rozvíjející Melaka se ocitla i v hledáčku Evropanů, v roce 1509 se zde na své výpravě za kořením objevili Portugalci. Počáteční přátelské vztahy záhy vzaly za své a v roce 1511 Portugalci pod vedením Alfonsem d Albuquerqua Melaku dobyli a na 130 let ji ovládli. Pozůstatkem jejich vlády jsou zbytky pevnosti Formosa a také jejich potomci, kteří dodnes v Melace žijí. Potomci posledního sultána z Melaky vytvořili sultanát v Johoru a v Peraku.   

 Portugalci sice ovládli Melaku, ale nepodařilo se jim navázat na její předchozí prestiž. Portugalská vláda sahala pouze do nejbližšího okolí Melaky. Potomkům melacké dynastie, kteří se uchýli   do Johoru, se  na začátku sedmnáctého století nabídl nový spojenec v podobě Holandské Východoindické společnosti .  V lednu 1641 Holanďané Melaku  napadli a po několikaměsíčním obléhání ji ovládli a stali se jejími  novými vládci po dobu 150 let, Johor svoji pozici nejmocnějšího malajského státu udržel až do roku 1699, kdy byl jeho vládce zavražděn a jeho nástupce mnozí odmítali uznat. Melaku drželi sice Holanďané, ale  jejich hlavní pozornost však směřovala na území Indonésie, to usnadnilo přístup do oblasti Britům, kteří se o Malajský ostrov zajímali jako o místo, kde by mohli zastavovat jejich lodě plavící se mezi Indií a Čínou. V roce 1786 se Francis Light na základě  dohody se sultánem z Kedahu  usídlil na neobydleném Penangu . V době napoleonských válek Britové z obav z možného francouzského vlivu převzali od Holandanů Melaku a  navrátili ji jim až  roce 1818. O šest let později si Britové a Holanďani rozdělili sféry vlivu, Holanďané ovládali dnešní Indonésii a Britové získali pod kontrolu oblast Malajského poloostrova. Svoji vládu zde udržovali nepřímo a místní sultáni si formálně podrželi svoji prestiž. Do dohod nebyl zahrnut osud Bornea, kde se otevřel prostor pro britského dobrodruha Jamese Brooka, který v roce 1835 pomohl brunejskému sultánovi potlačit dajacké povstání a  za odměnu získal část Sarawaku. Dynastie bílých rádžů na Borneu  vládla až do příchodu Japonců v roce 1941.Sabah se Britům podařilo získat  od amerického konzula, který ho získal za roční platbu od nemocného brunejského sultána. V roce 1896  Perak,Selangor, Negeri  Sembilan a Pahang  vytvořili  Federaci malajských států, fakticky kontrolovanou Brity, kteří zde oficiálně působili jako poradci. Kelantan, Terenganu , Pelis a Kedah, kontrolované Siamem, dnešním Thajskem, získali Britové do svého vlivu výměnou za půjčky na stavbu železnice. Jako poslední se k nové federaci v roce 1919 připojilo Terenganu. Jediným státem, který si po celé devatenácté století udržoval nezávislost, byl Johor. Jako pracovní síly do cínových dolů a na kaučukovníkové plantáže začali do Malajsie  přicházet Číňané  Indové, kteří  však žili izolovaně a  s domácím obyvatelstvem se nemísili. Etnickému rozdělení napomáhalo i to, že se příslušníci různých etnik společně nevzdělávali a Číňané se od třicátých let začali zapojovat do komunistického hnutí.    

 K britskému odchodu z Malajsie otevřela dveře japonská invaze z roku 1941. Krátce po útoku na Pearl Harbour se Japonci vylodili také v Khota Bharu a po rychlém postupu  dobyli i Singapur. Odpor na Borneu byl brutálně potlačen. V roce 1946 vznikla centralizovaná Malajská unie,která se v roce 1948 přeměnila na Malajskou federaci, ve stejném období zahájili místní komunisté protibritskou gerilovou válku trvající dvanáct let. Během období tzv.emergency byl při atentátu zabit mj. i  britský vysoký komisař pro Malayu, asi půlmilionu Číňanů bylo přesunuto do chráněných vesnic. Komunisté byli postupně vytlačeni k thajským hranicím a v šedesátých letech pozbyli vlivu, ačkoliv formálně se vzdali až v roce 1989
31.srpna 1957 byla po nenásilné kampani , vedené  stranou UMNO v čele s Tunku Abdul Rahmanem, vyhlášena nezávislost země. Malajsie se však  zrodila až v roce 1963, kdy kromě pevniny a Singapuru bylo do nového spolku zahrnuto i Borneo jako protiváha  možné etnické převahy singapurských Číňanů. Zrod nového státu provázely  územní spory s Filipínami zejména Sukarnovou Indonésií. Konflikty se Singapurem skončily  v roce 1965 vyhnáním Singapuru ze společné federace. Etnické problémy Malajsie vyvrcholily v roce 1969, kdy při násilnostech v Kuala Lump1uru byly zabity stovky Číňanů. V následujících letech začala Malajsie uplatňovat politiku upřednostňující malajské etnikum, tzv. bumiputra
V roce 1981 se stal premierem Mohammad Mahathir, který zahájil ekonomický rozvoj země zaměřující se namísto zemědělství na průmysl, ale také omezil svobodu v médiích a justici. Jeho vizi Malajsie jako rozvinutého státu do roku 2020 narušila ekonomické krize 1997, která vyústila v konfkt mezi Mahathirem a jeho místopředsedou  Anwarem Ibrahimem, který byl posléze na základě obvinění z korupce a sodomie uvězněn . Na konci devadesátých let došlo k posílení nárůstu islámských stran, jejichž hlavní politická síla PAS zvítězila v Kelantanu. Strana UMNO, po dlouhá léta vedoucí síla v malajsiské politice, se již nemohla spoléhat na své neotřesitelné postavení. Po dvaadvaceti letech v roce 2003 Mahathir odstoupil a uvolnil cestu svým umírněnějším nástupcům.    

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Malajsie.Asean.cz: Malajsie průvodce: Dějiny Malajsie ,
Malajsie © 2009 - 2023 Marten & Louis s.r.o.